Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume actuale de firme din judeţele Olteniei

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 91
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Current names of companies from counties in the Oltenia region]
Choosing a name for a company is a complex process, developed at the crossroads between science and art. It involves psychological and social factors, and allows for a multitude of lexical combinations, but also visual and auditory associations. Above all, one must take into account the cultural level, as well as the passions and aspirations of those who give names. The aim of this paper is to track and analyse some company names in counties in the Oltenia region of Romania.
Cuvinte-cheie:names, companies, psychosocial factors
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: