Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sarea: reflexe onomastice în limba română

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 579
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Sel: reflets onomastiques en Roumain]
L’existence en Roumanie d’énormes gisements de sel et de nombreuses sources salées, encore exploitées d’une manière traditionnelle, constitue une opportunité remarquable pour étudier les reflexes toponymiques et anthroponymiques du référent ‘sel’. Les halotoponymes et les halohydronymes roumains sont d’origine latine, slave, hongroise et turque, en pourcentages différents. L’approche part de la théorie originelle du champ toponymique de D. Moldovanu. L’anthroponymie liée au sel est presque en totalité d’origine latine ou slave. L’empreinte anthroponymique du sel en roumain est moins forte que celle toponymique.
Cuvinte-cheie:Roumanie, sel, sources salées, toponymie, anthroponymie, langue roumaine
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

33Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
12Nicolae FelecanCategoriile antroponimice: nume, supranume, poreclăOnomasticon, I, 812010
3Sorin S. VișovanModalități de identificare a persoanelor în comunitățile rurale de pe Valea Izei (județul Maramureș)Onomasticon, I, 2192010
183Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: