Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Language Change. Progress or Decay?

Autor:
Editura:Cambridge University Press
Locul:Cambridge
Anul:

Citări la această publicație: 7

0Gina MăciucăVerba et res: auribus teneo lupumALIL, LVII, 2572017pdf
html
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Gina MăciucăPros and Cons of the English AspectAUI, LV, 55-642009pdf
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].