Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Curând – adverb independent sau formă a verbului a cure

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), p. 202
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this article, I investigate the occurrence of rom. curând (engl. soon) in the oldest Romanian texts in order to find arguments to sustain one of the two different hypotheses concerning the morphological status of the word in this stage. The morphological and syntactical hypostases of curând prove that it was already an adverb in the 16th century. The process of changing the lexical-grammatical category from gerund to adverb is previous to this stage.
Cuvinte-cheie:
  • adverb, conversiune, gramaticalizare, mod, timp
  • adverbial, conversion, grammaticalization, manner, time
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

55Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Iulia MărgăritLimba română din Basarabia interbelică. Note lexical-etimologiceFD, XXXIV, 2422015pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].