Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un suffixe branché: le roum. -ism / le fr. -isme

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, VI, p. 92
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:In his essay the author aims to follow how the Romanian current class of abstract nouns, formed with the suffix -ism is constituted, having derivation basis a proper noun. If, in the past, the inventory of these derivatives was rather low, nowadays such nouns have known an unprecedented development, nearly every proper name can be a basis in the derivative process.
Cuvinte-cheie:derivation, suffix, noun, language dynamics, current Romanian, trends
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

38Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
84Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
183Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
184Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
52Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
73Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
66Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: