Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le formant eco- en langue roumaine actuelle

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, VI (1-2)
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • En langue roumaine actuelle, le formant eco- est productif. On constitue avec lui plusieurs composés dans les langages spécialisés (médecine, biologie), mais aussi dans la langue commune. Cet article présente la distribution des étymons d’origine grecque dans des emprunts qui sont entrés dans la langue roumaine du français ou de l'anglais, ainsi que le mode de fonctionnement du lexème indépendant.
  • [The Prefix Eco- in Current Romanian] The prefix eco- is productive in current Romanian, in common language, but mostly in specialized languages (medicine, biology). The paper studies the distribution of etymons of Greek origin in the borrowings which have enriched the Romanian language via French or English. We also discuss the functioning of this prefix in Romanian as an autonomous lexeme.
Cuvinte-cheie:
  • productivity, borrowing, compound, etymon, scientific language
  • productivité, emprunt, composé, étymon, langage scientifique
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

4Adriana Stoichițoiu IchimMorfemele libere bio și eco din perspectiva terminologiei „externe”Bidu-Vrănceanu, 3072011
84Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: