Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte diacronice ale lexicului afectivității

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, IV (1), p. 61
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

2Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
2Gabriela StoicaPolisemantismul unor cuvinte afective în limba română vecheTeme actuale, 7352009
2Gabriela StoicaDinamica diacronică a semnificaţiilor afectiveDindelegan2007
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
164Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
158Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: