Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri apozitive la nivel intrapropoziţional. Abordare teoretică

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XIV (1), Secțiunea Philologia Perennis, p. 107-119
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

57Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
11Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: