Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Indirect object with preposition or prepositional object

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 4, p. 400-407
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
7Alexandra CornilescuComplementation in English
A Minimalist Approach
Editura Universității din București2003; 2012html
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
129D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
56Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: