Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Delimitări şi precizări terminologice: metalingvistică-lingvistică

Autor:
Publicația: Philologia, LVIII (1-2), p. 30
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:[Terminological delimitations and specifications: metalinguistics – linguistics]
This article aims at defining the Bakhtin concept of the notion of „metalinguistics” as against linguistics, linguistic and literary stylistics, specifying the subject and the new perspectives that he opened in analysis and interpretation of the text as a chain of dialogic relationships between words-sentences and speaking subjects engaged in an „existential dialogue” (K. Jaspers). The paper elucidates the relations between metalinguistics, dialogistics, dialogism as concepts that define complementary areas of the integral theory of „the principle of dialogue” (M. Buber) in studying the literary work’s text.
Cuvinte-cheie:linguistic consciousness (theoretical, real, novelistic), dialogic annoyance, dialogistics, dialogism, artistic dialogology, heterophony, heteroglossia, heterology, axiological expressiveness, metalinguistics, dialogic relationship
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

125Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: