Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori stilistice ale superlativului în lirica lui Traian Dorz

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VIII (2), p. 105
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Stylistic values of the superlative in Traian Dorz’s poetry]
Our paper’s main objective is to consider some aspects regarding the superlative form of the Adjectives found in Traian Dorz’s poetry – a Romanian contemporary poet, unfortunately less studied, author of various poems of mystical insight and numerous volumes of memoirs and religious meditation. We will have in view the fact that, sometimes, Adjectives like curat or frumos (used mainly with secondary or figurative meanings) bare, simultaneously, marks of the Relative Superlative of superiority (like cel mai...) and of the Absolute one (which has the prefix prea-, for intensifying – till exaggeration – that particular characteristic), which generates, in some lexical combinations, an extra dose of originality and expressivity. Thus, artistic images with a remarkable stylistic potential are created. Beyond the simple usage of some meanings, more or less known, of such Adjectives, the redundant character of the morphemes that give maximum intensity – as a typical gesture of subjective approach, of emotional involvement – highlights the author’s artistic view, his philosophy of life and Divinity (idea on which lies the entire lyrical message of this Romanian poet).
Cuvinte-cheie:
  • lexicologie, morfologie, poezie mistico-religioasă, semantică, stilistică
  • Lexicology, Morphology, Mystic-religious Poetry, Semantics, Stylistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Florina-Maria BăcilăValenţe stilistice ale adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzPhil. Ban., V (2), 74-832011pdf
html
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
206Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
70Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
149Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: