Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Das epische Präteritum und seine Übertragungsmöglichkeiten ins Rumänische. Versuch einer Übersetzungskritik

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 3, p. 139
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:The paper analyzes the importance of certain stylistic aspects while translating the German tense “episches Präteritum” into Romanian. The translation criticism is carried out on Süskind’s novel “The Perfume”. The paper focuses on the difficulties on rendering the same stylistic values of the epic narration into Romanian. The difficulties arise, because in German there is only one single tense for narration, the so called epic past tense, while in Romanian the translator has three choices – the tenses “perfect compus”, “perfect simplu” and “imperfect”. Which choice is to be considered adequate is to be discussed on the basis of several theoretical points of view appropriate to the field of translation criticism.
Cuvinte-cheie:Süskind, The Perfume, translation criticism, the epic past tense
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

68Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: