Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou despre statutul prepoziției. Cu referire specială la prepoziția PE

Autor:
Publicația: Limba română, XLVI (1-3), p. 165
Omagiu profesorului Liviu Onu la a 80-a aniversare
p-ISSN:0024-3523
Anul:

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].