Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prepositions as a semilexical category

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XIII (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The status of the category P(reposition) has been the topic of several analyses in the last few decades. The goal of this presentation is to propose an analysis of prepositions in terms of semilexical features. Additionally, we shall take a closer look at the distinction between lexical and functional prepositions.
Cuvinte-cheie:preposition, lexical, functional, semilexical, category
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
9Gabriela Pană DindeleganDin nou despre statutul prepoziției. Cu referire specială la prepoziția PELR, XLVI (1-3), 1651997
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: