Asociația Culturală „Text și discurs religios”
Sediu social: Strada Gării, nr. 10, bloc L21, et. VIII, ap. 25, mun. Iași, jud. Iași, România.
Număr de înregistrare la Judecătorie: 134/A/23.06.2010.
Cod de identificare fiscală: 27253579.
Cont bancar: IBAN RO25CECEIS1030RON0756695.
Site: www.cntdr.ro.
Adresă de corespondență electronică: [Please enable javascript to view.].
Număr de telefon: 0744137101.

Declarație de adeziune

Către, Consiliul Asociației

Subsemnatul,

Nume:

Prenume:

CNP:

Act de identitate:

, Seria: , Numărul:

doresc să mă înscriu în Asociația Culturală „Text și discurs religios”.

Menționez că am luat cunoștință de Statutul Asociației, pe care – ca membru al Asociației – mă oblig să îl respect.

Menționez că:

am virat cotizația anuală pe anul fiscal 2021 (1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021), în cuantum de 200 RON, în contul bancar al Asociației;

Adresa de corespondență (domiciliul):

Str., nr. (bl., ap.):

Orașul:

Codul poștal:

Țara:

Adresa de email:

Data: 2024-06-13

Precizări:

 • Asociația Culturală „Text și discurs religios” nu dezvăluie datele cu caracter personale unor terți, fără acordul persoanei vizate.
 • Cotizația anuală este stabilită prin Hotărîre a Consiliului Asociației.
 • Membrii cotizanți ai Asociației beneficiază de:
  • informări cu privire la manifestările organizate de Asociație;
  • reducerea cu 10% a taxei de participare la Conferința Națională „Text și discurs religios”;
  • acces online liber la textele publicate în volumele Conferințelor organizate de Asociație;
  • acces online liber la Baza de Date „Diacronia” (BDD).
 • După achitarea integrală a cotizației anuale, membrii Asociației primesc un Atestat de membru și beneficiază de drepturile membrilor Asociației.
 • Accesul la BDD se face printr-un cont special pe site-ul www.diacronia.ro. Membrii cotizanți ai Asociației primesc o invitație pentru crearea unui astfel de cont după ce plata integrală a cotizației anuale este primită de către Asociație.