Articol
Diacronia 8, 7 octombrie, 2018, art. A122 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i8A122ro

O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț

Vlad Cojocaru

Afiliații

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

Istoric

Primit: 4 iulie 2018
Acceptat: 20 iulie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Cuvinte-cheie

cîmp toponimic
diferențiere hidronimică
extensie toponimică
diminutiv
afluent

Rezumat

Studiul încearcă să ofere o explicație unei microstructuri toponimice, analizînd în ce măsură aceasta se încadrează într-un tip deja prezent în lucrările de specialitate sub numele de diferențiere hidronimică. Neutralizarea unei opoziții create la nivelul numelui între un curs de apă și afluentul său principal, în urma unui proces de extensie hidronimică, este marcată în planul denominației prin substituirea formei de bază a hidronimului de către forma sa diminutivală. Pentru a urmări o eventuală evoluție a raportului de desemnare au fost utilizate surse diverse, relevante pentru o analiză a numelor atît la nivel popular, cît și oficial, consemnate în documente scrise sau înregistrate la fața locului prin anchete directe. Atestările conduc la concluzia că sîntem în prezența unei diferențieri hidronimice, cel puțin la un anumit nivel, dar nu este vorba în acest caz de extensia numelui afluentului principal asupra cursului de apă confluent.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 129 KB)
 • O referință și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Cojocaru, V. (2018). O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț, Diacronia 8 (7 octombrie), A122 (1–9), https://doi.org/10.17684/i8A122ro
  BibTeX:@ARTICLE{cojocaru2018,
   author = {Vlad Cojocaru},
   title = {O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {octombrie},
   number = {8},
   eid = {A122},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A122ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A122/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2018 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1309 / 1245 / 2554

 • Descărcări (text complet): 1563 / 1426 / 2989