Valentin Trifescu

Valentin Trifescu

Doctor în istorie la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj şi la Université de Strasbourg. Postdoctorand în filologie la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Domenii de competenţă: arta medievală, istoria Transilvaniei, istoria Alsaciei, istoria istoriografiei de artă, istoria culturii. Cărţi de autor: Bisericile cneziale din Ribiţa şi Crişcior (începutul secolului al XV-lea), Editura Eikon, Cluj, 2010. Volume coordonate: Confluenţe şi particularităţi europene, coord. Valentin Trifescu, Editura Eikon, Cluj, 2010; Austrian Influences and Regional Identities in Transylvania, edited by François Bréda, Valentin Trifesco, Luminiţa Ignat-Coman, Giordano Altarozzi, Editura AB-ART – Grenzenlose Literatur, Bratislava – Frauenkirchen, 2012; Geografii identitare – identităţi culturale, coord. Pavel Puşcaş, Valentin Trifescu, Simion Molnar, Vali Ilyes, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2014; Tradiţie, identitate, simbol. Profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani, coord. Valentin Trifescu, Gabriela Rus, Daniel Sabău, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014. Peste 30 de studii ştiinţifice publicate în volume colective şi în reviste de specialitate.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A10
Pentru o istorie comparată a Alsaciei și a Transilvaniei

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)