Sorin Guia

Sorin Guia
Domenii de competenţă: fonetica limbii române, dialectologie română, retorica şi analiză de discurs, sociolingvistică. Membru fondator al Asociatiei Culturale "Text si discurs religios", organizator al Conferintei "Text si discurs religios" si editor al revistei cu acelasi nume, alaturi de A. Gafton si I. Milica. Lʼ état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les donées figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine), în „Langue et litttérature. Repères identitaires en contexte européen” , nr. 6/2010, p. 55-64. Aspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul Alba, în Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity, Editura Universității Petru Maior, Târgu-Mureș, 2012, p. 1074-1078. Arguments based on authority in the religios discours, în Studies on literature, discourse and multicultural dialogue (coord. Iulian Boldea), Editura Arhipelag XXI, Tg. Mureş, 2013, p. 501-510. Aspecte ale graiului din comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava, în Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, editori: Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 423-431.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A71
Rețetele culinare: oralitate și scripturalitate (I)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)