Monica Huțanu

Monica Huțanu

Lector dr. la Departamentul de Studii Românești din cadrul Universității de Vest din Timișoara și, din 2012, lector de limba română la Universitatea din Belgrad. Domenii de interes și cercetare: sisteme de scriere, sociolingvistică, lingvistică aplicată, predarea limbii române ca limbă străină.

Lucrări recente:

Dativul posesiv românesc și problemele achiziției sale la studenții din Serbia. Un studiu preliminar (în colaborare cu Mirjana Ćorković), în „Romanian Studies Today”, I (2017), p. 107-124.

Strategii de predare a imperfectului românesc la ora de limba română ca limbă străină, în „Analele Universității din Timișoara. Seria Științe Filologice”, LIV (2016), p. 69-75.

Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji (în colaborare cu Annemarie Sorescu-Marinković), în „Folkloristika”, 1/2 (2016), p. 27-42.

Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspective (în colaborare cu Annemarie Sorescu-Marinković), în „Philologica Jassyensia”, An X, Nr. 2 (22), 2015, p. 201–211.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A106
Sisteme ortografice și identitate lingvistică la comunitatea românofonă din estul Serbiei

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)