Marinușa Constantin

Cadru didactic de limba și literatura română a absolvit cursurile Şcolii Doctorale de Ştiințe Umaniste din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța, în anul 2016. A publicat articole din domeniul istoriei limbii române, al gramaticii descriptive și al interculturalității. 

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A67
Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)