Klaas Willems

Klaas Willems

Klaas Willems (n. 1965) este profesor dr. la Universitatea din Ghent, unde predă lingvistică generală. Este preocupat de semantică şi de interfaţa sintaxă-semantică, teoria cazurilor, teoria şi filosofia limbajului, precum şi de istoria ştiinţelor limbajului. Lista sa de lucrări publicate cuprinde patru cărţi şi peste 80 de articole şi capitole din diverse volume. Este co-editor al prestigioasei reviste Historiographia Linguistica (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A156
Formă, semnificație și referință în limba naturală. O dare de seamă fenomenologică asupra numelor proprii

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)