James Mark Baldwin

James Mark Baldwin

James Mark Baldwin (1861–1934) a fost psiholog şi filozof evoluţionist american, contributor de seamă în domeniul psihologiei, profund implicat în dezbaterile care aveau în centrul lor perspectiva evoluţionistă.

Deşi a avut în vedere variate aspecte ale noii teorii asupra evoluţiei, el a abordat aceste chestiuni ca psiholog, preponderent din unghiul disciplinei sale, fără a neglija datele oferite de ştiinţele naturii, dar adesea modulîndu-le. Psiho-sociologii au fost şi rămîn unii dintre cei mai profund interesaţi şi implicaţi în discuţiile privitoare la evoluţie, iar J.M. Baldwin este, într-un sens, unul dintre precursorii care au stabilit anumite direcţii de interpretare şi înţelegere a evoluţiei, prin accentuarea unor aspecte şi promovarea anumitor căi şi prin trecerea în umbră sau ignorarea altora, el creînd un cadru destul de stabil orientat, care foloseşte elemente ale darwinismului, în cadrul unei viziuni psihologiste asupra evoluţiei.

Texte publicate în „Diacronia”

RestituiriDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A112
Un nou factor al evoluției

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)