Isabela Nedelcu

Isabela Nedelcu

Isabela Nedelcu este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității din București și cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A85
Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)