Ion-Mihai Felea

Născut în 1991 la Chișinău. Licențiat în Filosofie la Universitatea Tehnică din Cluj, Centrul Universitar de Nord din Baia Mare cu o teză despre Wittgenstein. Master în Lingvistică generală la UAIC cu o teză despre gramatica ruso-română de la Chișinău, 1819. În prezent doctorand la Școala Doctorală de Studii Filologice a UAIC cu o teză despre influențe slavone în primele texte biblice românești.

Redactor al „Manualului de Jocuri Intelectuale”, vol 1-2, Chișinău, 2016-2018.

Domenii de interes: slavistică, istoria și evoluția limbii române, etimologii, primele texte românești.

Limbi cunoscute: româna (maternă), engleza, rusa (bine), germana, slavona (acceptabil), franceza (citit), poloneză, ucraineană, bulgară (puțin).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A181
Lexiconul Staicu în raport cu cele din familia Berînda: ortografie și alcătuire

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)