Dumitru Tucan

Dumitru Tucan

Dumitru Tucan este conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara unde predă cursuri de Teoria literaturii, Literatură română și Hermeneutică literară. Interesele sale de cercetare sunt legate de teoria literară și teoria critică, literatura română și comparată și literatura universului concentraționar (în special literatura de gulag). Este autorul volumelor: Eugène Ionesco. Teatru, metateatru, autenticitate (2006), Introducere în studiile literare (2007), Mémoire, histoire, témoignage. Essais sur le goulag est-européen (2014).

 

Texte publicate în „Diacronia”

EseuDiacronia 5, 23 martie, 2017, A79
Literatura – un interstițiu discursiv

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)