Claudia Tărnăuceanu

Conferențiar dr. la Facultatea de Litere, specializarea Filologie clasică; doctor în filologie din 2006.

Domenii de interes: filologie clasică; istoria limbii latine 

Lucrări reprezentative:

-Limba latină în opera lui Dimitrie Cantemir: Vita Constantini Cantemyrii. Studiu lingvistic şi literar, Iaşi, 2008 (premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române);

-Gramatica limbii latine. Morfologia, Iași, 2011; Gramatică latină. Sintaxa, Iaşi, 2019; 

-Marcus Tullius Cicero, In C. Verrem actio prima / Primul discurs împotriva lui Verres, ediție bilingvă, traducere, studiu introductiv, note și comentarii, indici de Claudia Tărnăuceanu, Iaşi, 2014.

-Marcus Tullius Cicero, In Q. Caecilium oratio / Discursul împotriva lui Q. Caecilius, ediție bilingvă, traducere, studiu introductiv, note și comentarii, indici de Claudia Tărnăuceanu, Iaşi, 2013.

-Marcus Tullius Cicero, In L. Catilinam orationes quatuor / Cele patru cuvântări împotriva lui Catilina, ediție bilingvă, coordonată de Mihaela Paraschiv, traducere, notă istorică, note și comentarii de Claudia Tărnăuceanu (Catilinara I), Constantin Răchită (Catilinara a II-a), Constantin Ionuț Mihai (Catilinara a III-a), Mihaela Paraschiv (Catilinara a IV-a), indici de Claudia Tărnăuceanu, studiu introductiv de Constantin Sălăvăstru, Iași, 2013.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A179
Hyperbaton în Prodigiorum liber al lui Obsequens

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)