Blanca Croitor

Blanca Croitor

Sunt cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din București, la departamentul de Gramatică, din anul 2001. Am lucrat la Gramatica Academiei (2005, 2008), sub îndrumarea Valeriei Guțu Romalo, coordonatoarea celor două volume. Am redactat capitolele Interjecția (vol. I), Grupul interjecțional, Construcții cauzativ-factitive, Construcții cu predicativ suplimentar și Predicativul suplimentar (vol. al II-lea). Am efectuat mai multe stagii de cercetare în străinătate, la CNRS (Franța), în perioada 2004–2011.  Am susținut teza de doctorat în anul 2011, intitulată Acordul în limba română, publicată în 2012 la Editura Universității din București. Am publicat ulterior capitole în alte gramatici de referință ale limbii române: capitolul Vocatives (împreună cu Virginia Hill) în A Reference Grammar of Romanian, coordonată Carmen Dobrovie-Sorin și Ion Giurgea, publicată în 2013 la editura John Benjamins Publishing Company; capitolele Secondary Predication, Coordination, Agreement și Derivational Morphology, în The Grammar of Romanian, coordonată de Gabriela Pană Dindelegan, publicată în 2013 la Oxford University Press; capitolul Coordination and coordinating conjunctions, în The Syntax of Old Romanian, coordonată de Gabriela Pană Dindelegan, publicată în 2016 la Oxford University Press. Am participat la proiectul CNA de Monitorizare privind calitatea limbii române la posturile de radio şi televiziune, în perioada 2007–2016, sub coordonarea Rodicăi Zafiu. De asemenea, am lucrat în cadrul unor proiecte de lingvistică computațională, realizate de compania Softwin în colaborare cu Institutul de Lingvistică din București. Între 2013 și 2016 am realizat un proiect de postdoctorat, finanțat prin UEFISCDI, intitulat Dublarea sintactică în limba română. Perspectivă istorică și comparativă, sub coordonarea lui Ion Giurgea (cod de proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0490). Sunt coautoare a lucrării Formarea cuvintelor în limba română, IV. Sufixele. Derivarea nominală și adverbială (Partea I), coordonată de Marina Sala (publicată în 2015 la Editura Academiei Române).

 

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A84
Desinența de plural –le și interferențe între morfologia flexionară și cea derivațională

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)