Adina Dragomirescu

Adina Dragomirescu

Adina Dragomirescu este cercetător la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române şi lector la Departamentul de Lingvistică, Universitatea din Bucureşti. Este coautoare a Gramaticii de bază a limbii române (2010) şi a cărţii The Grammar of Romanian (Oxford University Press, 2013) şi autoare a două cărţi, una despre verbele inacuzative din română (Ergativitatea. Tipologie, sintaxă, semantică, 2010) şi cealaltă despre supinul românesc (Particularităţi sintactice ale limbii române în context romanic. Supinul, 2013).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A89
Auxiliarul de perfect compus o din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A54
Originea formelor verbale „nonfinite” cu flexiune: infinitiv vs supin

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A3
Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)