Francisc Gafton

Francisc Gafton

Francisc Gafton (17 iulie, 1966) – elev  al Profesorului Vasile Arvinte.

Lingvist și filolog evoluţionist, de orientare neolamarckiană, cu o concepţie naturalistă humeeană asupra realităţii și adept al metodei baconiene, în știință.

Autor al unor studii care încearcă să înțeleagă dinamicile limbii, gîndirii, societăţii şi evoluţia relaţiilor dintre acestea; autor de ediţii de texte vechi româneşti; traducător şi comentator al unor lucrări de lingvistică diacronică, istorie a creştinismului, evoluţionismului şi mentalităţilor.

Texte publicate în „Diacronia”

EditorialDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A187
Considerații sintetice asupra originii și apariției limbajului uman

MementoDiacronia 14, 12 decembrie, 2021
Memento: Johannes Kepler

MementoDiacronia 13, 13 iunie, 2021
Memento: James Clerk Maxwell

EditorialDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A167
Haosul hazardului sau cosmosul determinismului?

MementoDiacronia 12, 27 decembrie, 2020
Memento: Thomas Hobbes

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A147
Evoluționismul Parabolelor

RecenzieDiacronia 9, 7 mai, 2019, A139
Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre, Gramatică germano-română, Viena, 1788, vol. I (605 p.), vol. II (559 p.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.

EditorialDiacronia 9, 7 mai, 2019, A129
Ideologia neodarwinistă

EditorialDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A97
Aparenta contrarietate

MementoDiacronia 7, 27 aprilie, 2018
Memento: Herbert Spencer

MementoDiacronia 7, 27 aprilie, 2018
Memento: Sir Francis Bacon

RecenzieDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A94
Lucia Wald, Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului. Ediția a II‑a, revăzută. Text îngrijit, notă asupra ediției și prefață de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 346 p.

MementoDiacronia 5, 23 martie, 2017
Memento: Pierre-Simon Laplace

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A50
Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)

EditorialDiacronia 4, 1 august, 2016, A49
Știința și mizele autorității

MementoDiacronia 4, 1 august, 2016
Memento: Jean-Baptiste Lamarck

MementoDiacronia 3, 12 februarie, 2016
Memento: Charles Darwin

EditorialDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A17
Organicitatea științei

MementoDiacronia 2, 17 iulie, 2015
Memento: Georges Lemaître

EditorialDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A1
Esențialitatea diacroniei

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)