Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva aspecte privind limbajul internetului şi influenţa acestuia asupra comunicării

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 325
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present study tries to grasp a few aspects of the internauts’ language and of the way in which it affects, to a lesser or to a more significant extent, interpersonal communication. Blogs, chat, forums etc. are just a few of the forms of communication from the internet, which have undergone a spectacular ascension, visible especially among the young generations. In this sense, the present paper attempts to signal a few features of the internauts’ language, as serious errors from the viewpoint of the maternal language or only as simple linguistic airs and graces.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

3Claudia CojaParticularități lingvistice ale conversației de tip „chat”Editura Universitară2010
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: