Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La dissociation des notions et l’exception

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 307
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The dissociation of concepts is an essential part of argumentation. The interpretation and reinterpretation of a concept leads, in general, to the dissociation of concepts. The argumentative conflict becomes a language conflict. We first present and discuss the sense given to the dissociation of notions by the Brussels school, starting with Perelman & Olbrechts-Tyteca, continuing with Marc Dominicy and Emmanuelle Danblon, following also the echoes generated especially in M. A. van Rees of the Amsterdam school. Is the notion of separation of concepts used without being prescriptive (Brussels)? Does the dissociation of concepts retain – following a critical movement – the positive part of the ethical standard by removing the negative part rejected by the universal audience? Or is the dissociation of concepts useful to establish whether an argument is valid or false? Which epistemology of the argument? In a second step we focus on a mechanism that seems to lead to the dissociation of notions, the exception, and propose also an analysis of its textual linguistic features.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: