Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Political Talk Show: “The Whirl of Words” in the 21st century

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 241
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper aims to highlight some cultural-specific aspects of the current political talk-show in Romania. Research begins with the general conclusion that political talk-show, a televised debate, at the Romanian television stations, takes the form of polemics, based on „playing with words” directed by a moderator, having as its objective a show usually incomplete in its argument.
Specifically, the paper will refer to some elements of Romanian ideality, symbolic place of discourse in talk-show (items related to the socio-cultural context, in which these programs are running ) aimed at: interlocutiv space features of verbal initiatives; the traits of polemic space consisting of agreement and opposition between participants; specificity of the argumentative space of persuasion strategies.
The theoretical work is the discourse analysis (DA)( French essence). The illustrative material is extracted from the transcripts of broadcasts, talk-show type, presented by Romanian television station Realitatea TV.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

2Carmen Ioana RaduComunicarea conflictualăStati, 472010
1Liliana Ionescu-RuxăndoiuImpoliteţea in absentia în discursul parlamentar românesc. Studiu de cazStati, 592010
2Carmen Ioana RaduAgresivitatea și comunicarea conflictualăTeme actuale, 3792009
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: