Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Descriptive and Interpretive Use in the Analysis of Negation

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 187
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The aim of this article is to discuss the configuration and the discursive functioning of negation in the contemporary Romanian political discourse. Our study is based on the premise that the different types of negation are actualizations of the descriptive or the interpretive use (Sperber, Wilson 1995: 232). We discuss negation in terms of the mental actions the negative operator has on the material found in its scope: description of a negative content and rejection of a representation, respectively. We delimit between descriptive negation and metarepresentational negation as broad categories in which several structures are included. The analysis reveals the complexity of negation both at a cognitive and at a discursive level.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: