Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hiatul în limba română. O perspectivă fonostatistică şi acustică

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 289
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In our study we started by putting forth an inventory of hiatuses representative for contemporary Romanian. We then presented a hierarchy of all of these vocalic structures. The second aim of the study was to present the acoustic analysis of [i.a] done in PRAAT.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: