Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Obviation Effects in Romanian Subjunctive Complements: Evidence from Overt vs. Null Pronouns

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 97
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Starting from evidence regarding the distinct behaviour and interpretative effects of null vs. overt pronouns, we mean to (a) take issue with the claim that the phenomenon of (subject) obviation is restricted to Romance subjunctive complements, (b) argue against the claim that obviative readings in Romanian free subjunctives are triggered by the presence of an overt complementizer (ca) and (c) show that – if obviative effects are indeed to be considered in Romanian free subjunctive complements – these are triggered by the presence of a topicalized overt matching pronominal subject, which, unlike its null pro counterpart – signals co-reference with a more remote antecedent than the immediately superordinate subject DP in the matrix clause, thereby inducing (discursive) obviative effects.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: