Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre caracterul motivat al toponimelor

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 494
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Sur la motivation des toponymes]
Les toponymes ne sont pas des créations situées sous le signe du hasard. Ils reflètent une très complexe relation entre le sujet qui dénomme et l’objet nommé. Dans un grand nombre de cas, ce lien est transparent, respectant la relation établie entre les deux facteurs.
Cuvinte-cheie:
  • toponim, hidronim, apelativ, opoziţie, etimologie
  • toponyme, hidronyme, nom commun, opposition, etymologie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: