Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romgleza – o temă controversată

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 458
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Romgleza, a controversial subject]
The Anglicisms invasion represents a feature of the current press language. But for its disadvantages due to the borrowings from other languages, leading to illiterate ways of expression, the advantages are big enough: the public receiver is attracted by this linguistic fashion, perceiving the press language as being a familiar one, extremely accessible.
The essence of language is to get renewed every day. The borrowings from other languages, the internal changes and their correct use are everything that matters in this case. We can see that the media promotes the language the most, as it is aware of its tendencies and can influence it every day, along with its speakers.
Cuvinte-cheie:
  • romgleză, anglicisme, uz corect, mass-media
  • romgleză, Anglicisms, correct use, mass-media
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

3Mihaela MureșanTendințe lingvistice în presa scrisă contemporanăRRJC, III (4), 452008pdf
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: