Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Types of transtextuality present in the discourse of the Romanian satyrical press

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 452-456
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:satirical press, transtextuality types, Gérard Genette, Palimpsestes, discourse
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

10Sanda-Maria Ardeleanu (coord.)Perspectives discursives
Concepts et corpus
Casa Editorială Demiurg2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: