Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ellipsis structures in technical food engineering texts

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 434-437
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:ellipsis, antecedent, semantic identity, redundancy, coherence operations
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: