Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistics structures of rhyme and their expressive values in George Coşbuc’s poetry

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 417-433
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:G. Coșbuc, rhyme and rhythm, dictionary of rhymes, expressive values, stilistics, linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

14Ștefan MunteanuIntroducere în stilistica operei literareEditura de Vest1995
2Paul CorneaForme strofice în poezia lui George CoșbucLR, XVI (2), 1351967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: