Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Non-finite complements of perception verbs

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 328-333
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:non-finite complements, verbal complements, verbs of perception, cross-linguistic analysis
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

8Alexandra CornilescuComplementation in English
A Minimalist Approach
Editura Universității din București2003; 2012html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: