Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On family names ending in -ici and -ovici (ukr. -yč and -ovyč) in some anthroponymic systems of Maramureș

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 85-94
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:anthroponym, patronym, Ukrainian family names, proper patronymic suffixes and other multi-functional suffixes, -yč and -ovyč patronymic formatives
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

1Ioan HerbilAntroponimie oficială la ucrainenii maramureșeniCasa Cărții de Știință2019
1Adelina Emilia MihaliNoms de famille dans la localité Ocna Șugatag, département de Maramureș (I)SCOL, XI (1-2), 90-1042018pdf
html

Referințe în această publicație: 1

21Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: