Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’odyssée d’un folkloriste roumain - Giorge Pascu

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 1129-1135
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:stylistic research; metaphors of thinking; Latin and Tracian wisdom; the poetic of riddles
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

25Ovidiu BârleaIstoria folcloristicii româneștiEditura Enciclopedică Română1974
25Mihai Pop, Pavel RuxăndoiuFolclor literar românescEditura Didactică și Pedagogică1968; 1976; 1990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: