Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

English, the global language: complexity and diversity

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 368-371
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The development of the relation between English language and its social environment gives rise to the natural language system territorial extension behavior. The article investigates the possibility to adopt the approach of complex system to search and predict the evolution of English language phenomenon as a global language.
Cuvinte-cheie:English, lingua franca, territorial extension, complex system approach, language behavior prediction
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: