Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Iară când fu într-una din dimineţi, zăriră turnurile cetăţii unde locuia împăratul stririlor...”

Autor:
Publicația: G.I. Tohăneanu: Exegi Monumentum. Lucrările Colocviului „G.I. Tohăneanu” (ediţia a V-a, 14 septembrie 2018), Secțiunea Limba română / Romanian Language, p. 68-72
ISBN:978-973-125-717-4
Editori:Maria Subi
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: