Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The image of alterity in Romanian contemporary art

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 392-395
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:alterity, art, image, representation, Self
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

5Anthony J. LiddicoatAn Introduction to Conversation AnalysisBloomsbury2007; 2011

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: