Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analiza comparativă lexico semantică şi traducerea termenilor cromatici: între engleză, rusă, italiană şi română

Autor:
Publicația: Clasic și modern în cercetarea filologică românească actuală, Secțiunea Lingvistică, p. 133-144
ISBN:978-606-714-506-9
Editori:Ofelia Ichim, Luminiţa Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Veronica Olariu
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

5Angela Bidu-VrănceanuAnaliza structurală a vocabularului limbii române contemporane
Numele de culori
Editura Universității din București1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: