Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragma-semantic values of the metaphor in the contemporary political discourse

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 167-178
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:politic communication, politic discourse, metaphor, semantic analysis, pragmatic analysis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

12Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: