Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The poetry of the real. Cognitive structures for the construction of reality

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 5, p. 197
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

5Eugeniu Coșeriu, Horst GeckelerOrientări în semantica structuralăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
1Emilia ParpalăLiteratura şi noua interdisciplinaritate: stilistica cognitivă şi poetica cognitivăAUA, 11 (1), 197-2062010html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
3Radu DrăgulescuTeoriile psiholingvistice ale comunicăriiAUA, 9 (1), 137-1422008html
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: