Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Theoretical Outlook on the Sacred and the Profane in First Names

Autor:
Publicația: Onomastics between Sacred and Profane, Secțiunea Onomastic Theory. Names of God(s) in Different Religions/Faiths and Languages, p. 45
ISBN:978-1-62273-401-6
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Vernon Press
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
9Daniela DincăGramatica numelui propriu
Aspecte ale determinării numelui propriu de persoană în română și franceză
Editura Universitaria2002
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: